Τουμπελέκι 2 Εκτύπωση
Περιγραφή:  Δακτυλισμοί - καλλωπισμοί και προχωρημένη τεχνική με 27 θέματα για μελέτη στο CD που περιλαμβάνεται.
Σελίδες: 248
Εκδότης: Φίλιππος Νάκας
Κωδικός εκδότη: W 389900008
ISMN/ISBN: M- 69150-177-1

Κάντε κλικ στις σελίδες για να τις μεγεθύνετε και να ακούσετε τα αντίστοιχα κομμάτια από το συνοδευτικό CD
 toubeleki2  scan1m   scan7m


 scan2m  scan6m
 
 
scan4-5m
 
| Designed by QPC